MILIARD ZŁOTYCH NA BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTORÓW

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa dysponują dziś ogromnym potencjałem. Często jedyną przeszkodą do wskoczenia na najwyższy poziom jest bariera kapitałowa. Ponad miliard złotych bezpośredniego wsparcia dla polskich firm to szansa na prawdziwy skok dla wielu z nich. Każdy przedsiębiorca, który działa nawet w małej skali może starać się o wsparcie dla inwestycji. Premiujemy najlepsze, innowacyjne pomysły. Wielkie wsparcie dla małego biznesu otwiera przed polskim sektorem MŚP całkowicie nowe perspektywy rozwojowe.