03

PROSTY PIT - RYCZAŁT DO 2 MLN EURO

Podniesiemy limit do którego polskie firmy mogą ryczałtowo rozliczać PIT. Najpierw czterokrotnie, z 250 tys. euro do 1 mln euro rocznych przychodów. Sprawi to, że z prostszego rozliczenia PIT skorzystać będzie mogło 150 tys. polskich firm. 20 tys. z nich zapłaci dzięki temu niższy podatek, a wszystkie będą mogły skorzystać z prostego rozwiązania – przedsiębiorca płacący ryczałt prowadzi tylko ewidencję przychodów (wpływów) i wykaz środków trwałych. To mniej biurokracji, mniej księgowości, więcej energii przeznaczonej na rozwój firmy. To zysk dla wszystkich. Dlatego w następnym kroku podniesiemy próg zastosowania ryczałtu do poziomu 2 mln euro. Chcemy, aby każdy mikroprzedsiębiorca w Polsce mógł skorzystać z najprostszej formy opodatkowania.