02

RYCZAŁTOWY ZUS BEZ ZMIAN

Dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców - zryczałtowany ZUS na dotychczasowych zasadach, obliczany zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie wprowadzimy żadnych zmian w stawkach ZUS, bo stawiamy na stabilność prawa i zaufanie do państwa.